Analyzing 81392 fractal Superclasses: Subclasses: 223137 - Koch snowflake 280081 - Sierpinski carpet Instances: [22908769]Sierpinski sponge [257]Mandelbrot set [280081]Sierpinski carpet [3395883] [5748728]Hexaflake [663365]Sierpinski triangle [749773]Menger sponge Properties: label Plabel Menger sponge description Pdescription 3d fractal alias Palias Menger universal curve alias Palias Menger cube page Ppage Menger_sponge 138 named after q 93690 Karl Menger 1889 different from q 280081 Sierpinski carpet 0 6366 Microsoft Academic ID e 188503486 6366 Microsoft Academic ID e 2777398450